Volledig studentvolgsysteem voor mbo en hoger onderwijs

Trajectplanner is in de afgelopen vijftien jaar uitgegroeid tot een brede, modulaire oplossing voor het administreren, volgen en begeleiden van studenten. Een compleet en gebruiksvriendelijk leerlingadministratie- en leerlingvolgsysteem, modulair of integraal inzetbaar. Met het uitgebreide digitale leerlingdossiers als centraal middelpunt.

laptop_trajectplanner

Met de modulaire opzet, vele functionaliteiten en de vrijheden qua inrichting en vormgeving, biedt de Trajectplanner standaardoplossing iedere onderwijsinstelling een uniek ‘op maat’ informatieplatform.

Alle administratieve gegevens en voortgangsinformatie verzameld in één overzichtelijk systeem

mbo

Onderwijsadministratie- en studentvolgsystemen zijn voor het middelbaar beroepsonderwijs van essentieel belang. In Trajectplanner wordt alle administratieve gegevens en voortgangsinformatie in één overzichtelijk systeem verzameld en gepresenteerd. Het onderwijs is nauw betrokken bij de doorontwikkeling van Trajectplanner. Hierdoor staat Trajectplanner garant voor de gewenste ondersteuning van het onderwijsproces. Ook ondersteunt Trajectplanner altijd de laatste wet- en regelgeving op het gebied van het Nederlandse onderwijs.

Trajectplanner-MBO
Trajectplanner voor het Hoger Onderwijs

hoger onderwijs

Trajectplanner biedt het hoger onderwijs een compleet studentinformatiesysteem én studentvolgsysteem, uiteraard volledig afgestemd op de dagelijkse onderwijspraktijk. De applicatie bestaat uit vele functionaliteiten en is zowel integraal als modulair inzetbaar. Ook ondersteunt Trajectplanner altijd de laatste wet- en regelgeving op het gebied van het Nederlandse onderwijs.