Onderwijsinstellingen

Vorige
Volgende Inloggen?

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van uw bezoek aan de Trajectplanner website? Of bent u geïnteresseerd in een afspraak met één van onze consultants of een demonstratie op locatie? Neemt u dan contact met ons op, wij zijn u graag van dienst!


Trajectplanner.nl B.V.
Kantoorgebouw L'arc-en-ciel
Zutphenseweg 29
7418 AH, Deventer

T. 0570 - 622 763
F. 0570 - 625 129
Kvk. 08129871
Btw. NL810036812B01
info@trajectplanner.nl

Toon op Google Maps

 

Koppeling Studielink, DUO-IBG / BRON-HO

Trajectplanner werkt volledig conform de vereisten zoals de koppeling met Studielink die voorschrijft en deze koppeling is door Studielink/SURF evenals diverse accountants gecertificeerd. De koppeling biedt ook de mogelijkheid tot balie inschrijving en is qua techniek gerealiseerd op basis van webservices.

Binnen de reguliere interface zijn alle berichten, statussen en resultaten voor functioneel beheerders inzichtelijk en te categoriseren naar Student, Berichttype en Status evenals functionaliteiten voor vereiste herstelacties inzake binnen de uitwisseling met Studielink afgekeurde berichten. Vanuit deze overzichtschermen kan dankzij deze integratie direct doorgeklikt worden naar het studentendossier van de student waarop het afgekeurde bericht betrekking heeft, wat het snel herstellen en opnieuw aanbieden eenvoudig faciliteert. Uiteraard worden ook de mogelijkheden tot het importeren en vergelijken van de Studielink foto – t.b.v. het bewaken van synchroniteit tussen de registratie in het SIS en binnen Studielink - standaard ondersteund.

Voor wat betreft de vast te leggen opleidingsinformatie zijn de relevante onderdelen en tabellen afgestemd op de voorschriften van het CROHO. De primaire informatie van binnen het CROHO opgenomen opleidingen, is binnen Trajectplanner standaard beschikbaar en daar waar relevant in beeld (bijvoorbeeld CROHO nummer, bekostigd ja/nee, Opleidingnaam, Onderwijsvorm- en soort, studielast, Aanvullende eisen, etc.). Op opleidingsniveau kunnen gegevens ten aanzien van startcohort en leerjaren worden vastgelegd evenals Studielink variantcodes openstellingtermijn voor inschrijvingen. Alle overige onderwijsinhoudelijke informatie betreffende de opleiding wordt vastgelegd in de onderwijscatalogus zoals deze binnen andere modulen van Trajectplanner reeds beschikbaar is.

De verplichte informatie uitwisseling met DUO is conform het meest recente PvE van DUO binnen Trajectplanner geïmplementeerd en daarnaast is Trajectplanner reeds voorbereid voor BRON-HO. Vanuit de procesgang binnen de studentenadministratie worden de daarmee corresponderende SM berichten zoals deze door DUO zijn voorgeschreven gegenereerd of klaargezet - niet volledige SM berichten worden hierbij geparkeerd in een separate Que – waaropvolgend deze periodiek via een proefexport kunnen worden gecontroleerd en aansluitend na goedkeuring kunnen worden geüpload naar DUO. Hierbij wordt de volledige historie altijd bewaard en zijn de SM berichten inclusief status en timestamp ook direct inzichtelijk via een separate tab op de studentkaart.

Om Trajectplanner.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Sluiten